Wypadki w szkołach – jak często do nich dochodzi?

Szkoła – miejsce, w którym nasze dzieci spędzają dużą część swojej młodości. W niej dzielą czas pomiędzy naukę oraz zabawę, a ta druga jak wiemy, czasem kończy się niefortunnie. Do nieszczęśliwych zdarzeń na terenie szkół w całej Polsce dochodzi codzienne. Jak wynika z raportu znajdującego się na stronie Centrum Informatycznego Edukacji, w roku szkolnym 2017/2018 doszło do prawie 55 tys. takich zdarzeń.

W zdecydowanej większości takie sytuacje kończą się jedynie powierzchownymi obrażeniami. Wśród nich są stłuczenia, zmiażdżenia, złamania, skręcenia, zwichnięcia, oparzenia itp. Niestety, dochodzi również do wypadków, w wyniku których dziecko doznaje urazów wewnętrznych. Tutaj konsekwencje mogą okazać się już poważniejsze. Jak wynika ze statystyk z ostatnich lat, co roku w szkołach na terenie kraju dochodzi do kilkudziesięciu śmiertelnych wypadków.

Wypadek w szkole – kiedy i dlaczego?

Skoro już doszło do nieszczęśliwego zdarzenia w placówce oświatowej, należałoby zadać pytanie, kiedy i dlaczego tak się stało? Najczęściej do szkolnych wypadków dochodzi podczas zajęć wychowania fizycznego. Dzieje się tak z wielu różnych przyczyn. Dominuje przede wszystkim nieuwaga i wydarzenia niefortunne. Czasem urazy są efektem nieumyślnego działania innego ucznia lub nieuwagi pedagoga. Wśród możliwych przyczyn podaje się także przestarzały sprzęt sportowy.

Do nieszczęśliwych wypadków dochodzi również poza salą lekcyjną. Boiska szkolne, korytarze, schody – to miejsca, w których nieuwaga, brak zdrowego rozsądku oraz brawura mogą zakończyć się kontuzją.

Jak zabezpieczyć dziecko?

Co można zrobić, by do wypadków w szkole dochodziło rzadziej? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, głównie dlatego, że warunkuje je wiele różnych czynników. Placówki oświatowe starają się przygotować pedagogów na podobne zdarzenia, klasy wyposażane są w apteczki pierwszej pomocy, w niektórych szkołach na miejscu działa też służba medyczna. Warto jednak podejmować działania zwiększające świadomość dzieci. Należy przede wszystkim rozmawiać z nimi o ostrożności i podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Pamiętajmy też o wykupieniu szkolnego NNW dla naszej pociechy. Dobra polisa chroni zarówno w sytuacjach niewielkiego uszczerbku na zdrowiu, poważnego zachorowania, jak i śmierci. Wykupując ubezpieczenie dziecka, można otrzymać zwrot kosztów leczenia, które w niektórych sytuacjach może się okazać bardzo drogie.

Czym się kierować przy wyborze szkolnej polisy? Przed podjęciem decyzji zajrzyjmy do ogólnych warunków ubezpieczenia i zapoznajmy się z wyłączeniami. Warto też upewnić się, jakie sytuacje objęte są ochroną. Zakres szkolnego NNW może obowiązywać także poza terenem placówki edukacyjnej. Może oznaczać to także zabezpieczenie na czas wakacji.

slot thailand slotgacormaxwin wwwl24.mitsubishielectric.co.jp game slot online